Loader

Estelan 1799 G

Nemle sertleşen yeşil rötuş lakı;


ESTELAN 1799 G nemle sertleşen tek bileşenli bir rötuş lakıdır. Şablonların ısıl işlem sonrasında ve düz eleklerin sertleştirme sonrasında düzeltilmesinde kullanılır. Sertleştirme sonrasında asitlere, kostiğe ve diğer sulu kimyasallara ve yanı sıra beyaz ispirtoya ve aromatlara karşı yüksek
direnç gösterir. Alkollere, glikollere, esterlere ve ketonlara karsı direnci de iyi olarak nitelendirilebilir. ESTELAN 1799 G fotoemülsiyonlara ve metallere mükemmel yapışır.